Hlasuj o najlepšiu reportážnu fotografiu z KŠO 2017!

 


 Stretnutie vedúcich družstiev DŠS SŠ KSK a KŠO 21. júna 2017

 


Výsledky KŠO – 2017


Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2017 – vyhodnotenie zapojenosti škôl podľa jednotlivých športov

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2017 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2017)

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2017 – fotogaléria

Basketbal dievčatá – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Basketbal chlapci – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Bedminton dievčatá – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Bedminton chlapci – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Florbal dievčatá – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Florbal chlapci – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Futsal dievčatá – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Futsal chlapci – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Hádzaná dievčatá – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Hádzaná chlapci – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina 

Nohejbal Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Nohejbal KŠO 2017 – poradie zápasov

Nohejbal skup. A KŠO 2017 – výsledky

Nohejbal skup. B KŠO 2017 – výsledky

Stolný tenis dievčatá – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Stolný tenis chlapci – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina

Volejbal dievčatá – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina 

Volejbal chlapci – Krajské finále KŠO 2017 – výsledková listina 

 


Informácie


Krajská športová olympiáda 2017 – časovo a termínový harmonogram pre postupujúce družstvá

Krajská športová olympiáda 2017 – pokyny

Krajská športová olympiáda 2017 – tlačivo – súpiska

 

 


Propozície


Basketbal –  BedmintonFlorbal – Futsal – Hádzaná – Nohejbal Stolný tenis – Volejbal