Regionálne Centrum Mládeže v Košiciach poskytuje pomoc a podporu pre všetky školské parlamenty na stredných školách v Košickom kraji. Realizujeme:

  • vzdelávacie programy
  • prieskumy kvality školských parlamentov
  • konzultácie
  • ocenenie "Značka kvality školských parlamentov v Košickom kraji"

Dokumenty pre školské parlamenty:

V prípade potreby kontaktuje SP@RCM.sk