Novinky

kamera

Víťazi v Zlatej klapke 2021

Gratulujeme našim úspešným krúžkarom z klubu Masmediálnej komunikácie v 9. ročníku celoslovenskej súťaži v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže Zlatá klapka 2021! Ocenenia

Žiacke školské rady