Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže

profesionálna podpora práce s mládežou v košickom kraji, podpora aktivít mladých ľudí, systematická a cielená práca s mládežou

NOVINKY

Regionálne finále v nohejbale chlapcov a dievčat v DŠS KSK
27. novembra 2023

V novembri v rámci Dlhodobých športových súťaži v Košickom samosprávnom kraji nohejbalisti bojujú o účasť na Krajskej športovej olympiáde v regionálnych finálových kolách v kategóriách chlapci a dievčatá.  Ďalšie informácie…Čítať ďalej

Cezpoľný beh
3. októbra 2023

21. 9. 2023 na Aničke sa uskutočnil Cezpoľný beh, ktorý je súčasťou Dlhodobých športových súťaží KSK. Tohto roku sa ho zúčastnilo 157 chlapcov a dievčat zo 43 stredných škôl…Čítať ďalej

Ponuka aktivít pre školské parlamenty Október / November 2023
21. septembra 2023

Chceli by sme Vám dať do pozornosti viaceré príležitosti pre rozvoj Vašich školských parlamentov. V Októberi a Novembri plánujeme realizovať pobytové školenia pre členov školských parlamentov v ŠvP Kysak (prihlasovanie do 22.9.), nepobytové školenia…Čítať ďalej

Ponuka vzdelávacích aktivít
12. septembra 2023

CVČ – RCM v Košiciach Vám ponúka vzdelávacie aktivity vhodné pre napĺňanie Koncepcie práce s mládežou a Pedagogicko-organizačné pokyny
v Košickom kraji v školskom roku 2023/ 2024

Ponuka vzdelávacích aktivít…Čítať ďalej

Regionálne finále v nohejbale chlapcov a dievčat v DŠS KSK
27. novembra 2023

V novembri v rámci Dlhodobých športových súťaži v Košickom samosprávnom kraji nohejbalisti bojujú o účasť na Krajskej športovej olympiáde v regionálnych finálových kolách v kategóriách chlapci a dievčatá. 

Ďalšie informácie…Čítať ďalej

Cezpoľný beh
3. októbra 2023

21. 9. 2023 na Aničke sa uskutočnil Cezpoľný beh, ktorý je súčasťou Dlhodobých športových súťaží KSK. Tohto roku sa ho zúčastnilo 157 chlapcov a dievčat zo 43 stredných škôl…Čítať ďalej

“Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one.“
- Malcolm Forbes

Kontakt

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Strojárenská 3
040 01 Košice

Tel.:        +421 55 622 38 20; +421 911 488 801
Fax       +421 55 694 13 98
E-mail:     rcm@rcm.sk
Web:        www.rcm.sk

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže
Strojárenská 3
040 01 Košice

Tel.:        +421 55 622 38 20; +421 911 488 801
E-mail:     rcm@rcm.sk
Web:        www.rcm.sk