European Student Councils

Naše centrum v máji 2022 zorganizovalo medzinárodné stretnutie školských parlamentov z Estónska, Fínska, Rumunska a Moldavska.

Cieľom nášho projektu bolo prepojiť stredoškolské parlamenty z 5 rôznych krajín za účelom zdieľania know-how, skúseností, vedomostí a dobrej praxe s cieľom rozvíjať sa.

Ciele nášho projektu boli:
- spojiť 25 mladých ľudí, členov študentských rád z 5 krajín
- počas stretnutia zdieľať skúsenosti, osvedčené postupy a know-how
- prostredníctvom zdieľania zistiť, ako fungujú rôzne študentské parlamenty z rôznych krajín a z rôznych škôl (a vďaka tomu objaviť príležitosti na zlepšenie pre každý školský parlament)
- vytvoriť strategický plán rozvoja pre každý školský parlament
- vypracovať spoločnú akciu s plánovaným dátumom 17.11.2022

292986969_10160034865859494_5383817635556009674_n
293252122_10160034866124494_3710106443159109277_n

Hlavnou aktivitou nášho projektu bola medzinárodná mobilita 26 osôb, ktorá sa uskutočnila od 8. do 14. mája 2022. Účastníkmi tejto mobility boli stredoškoláci z 5 krajín, ktorí boli členmi študentských parlamentov na svojich školách. Účastníkov aktivity sprevádzali učitelia/dospelé osoby.

Druhým výsledkom nášho projektu boli rôzne aktivity realizované zúčastnenými študentskými parlamentmi na ich školách. Počas májovej aktivity si študentské parlamenty vytvárali plány rozvoja a v rámci nich si každý študentský parlament plánoval konkrétne aktivity a akcie, ktoré mal realizovať po návrate domov.

Tretím výsledkom bolo spoločné stretnutie 17. novembra ako konečný výsledok a aktivita nášho projektu. Stretnutie prebehlo online a zúčastnili sa ho študenti stredných škôl a členovia zúčastnených študentských parlamentov.

293023747_10160034866089494_8703345797898810083_n
293050807_10160034866914494_9142100753586879786_n

Tento projekt bol spolufinancovaný z grantu Erasmus+

Erasmus_EU_emblem_with_tagline-pos-SK-2
Nivam-logo_transparentne-pozadie-768x311