Krajské kolo 16. ročníka Dejepisnej olympiády 2023/2024


Výsledkové listiny: Kategória A, Kategória B, Kategória C, Kategória D, Kategória E

 

Krajské kolo 15. ročníka Dejepisnej olympiády 2022/2023


Výsledkové listiny  Výsledkové listiny KK DO

 


Krajské kolo 14. ročníka Dejepisnej olympiády 2021/2022


Výsledkové listiny  Kat. A Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E

 


Krajské kolo 13. ročníka Dejepisnej olympiády 2020/2021


Výsledkové listiny

 


Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020


Výsledkové listiny Kat. A Kat. B

 


Školský rok 2018/2019


Výsledkové listiny Kat. A Kat. B Kat. C Kat. D Kat. E