Dejepisná olympiáda


Školský rok 2020/2021


Krajské kolo 13. ročníka Dejepisnej olympiády 2020/2021 - usmernenie

Metodicko – organizačné pokyny 13. ročníka Dejepisnej olympiády

 


Školský rok 2019/2020


Krajské kolo Dejepisnej olympiády – výsledková listina kat. A kat. B

KATEGÓRIA A, B – pozvánka pre súťažiacich  –  zoznam súťažiacich A B

KATEGÓRIA C,D,E – pozvánka pre súťažiacich -  zoznam súťažiacich

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - prihláška kat. A,B

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - usmernenie

 


Školský rok 2018/2019


Krajské kolo Dejepisnej olympiády – výsledková listina kat. A kat. B kat.C kat. D kat. E

KATEGÓRIA A, B – pozvánka pre súťažiacich  –  zoznam súťažiacich A  B

KATEGÓRIA C,D,E – pozvánka pre súťažiacich –  zoznam súťažiacich 

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 - prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 - prihláška kat. A,B

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 - usmernenie


 Školský rok 2017/2018

Krajské kolo Dejepisnej olympiády – výsledková listina kat. A kat. B kat.C kat. D kat. E fotogaléria

KATEGÓRIA A, B – pozvánka pre súťažiacich  –  zoznam súťažiacich

KATEGÓRIA C,D,E – pozvánka pre súťažiacich –  zoznam súťažiacich

Krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády 2017/2018 – prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády 2017/2018 – prihláška kat. A,B

Krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády 2017/2018 – usmernenie

 


Školský rok 2016/2017

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. A kat. B kat. C kat. D kat. E – výsledková listina

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. A kat. B – pozvánka

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. A kat. B – zoznam súťažiacich

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. C kat. D kat. E – pozvánka

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. C kat. D kat. E – zoznam súťažiacich

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády 2016/2017 – usmernenie

 


Školský rok 2015/2016


Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 – výsledková listina kat. A a kat. B

Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 – výsledková listina kat. C, kat. D a kat. E

Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 – fotogaléria

Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 – usmernenie

 

 

 


Školský rok 2014/2015


Krajské kolo Dejepisnej olympiády kat. A, B 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo Dejepisnej olympiády kat. C, D, E 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo Dejepisnej olympiády 2014/2015 – úlohy z regionálnej histórie

Krajské kolo Dejepisnej olympiády 2014/2015 – usmernenie