Školský rok 2020/2021


Krajské kolo Dejepisnej olympiády - výsledková listina kat. A kat. B kat. C kat. D kat. E

 

Vzhľadom na epidemiologické opatrenia, ktoré sťažujú vypracovanie súťažných prác v kategóriách A a B, posúvame termín odovzdania súťažných materiálov na krajské kolo Dejepisnej olympiády.

Súťažné materiály (ako aj ostatné požadované dokumenty) je potrebné poslať do 1. marca 2021.

Usmernenie k realizácii KK DO pripravujeme.

 

Krajské kolo 13. ročníka Dejepisnej olympiády 2020/2021 - usmernenie

Metodicko - organizačné pokyny 13. ročníka Dejepisnej olympiády

 


Školský rok 2019/2020


Krajské kolo Dejepisnej olympiády - výsledková listina kat. A kat. B

KATEGÓRIA A, B - pozvánka pre súťažiacich  -  zoznam súťažiacich A B

KATEGÓRIA C,D,E - pozvánka pre súťažiacich -  zoznam súťažiacich

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - prihláška kat. A,B

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády 2019/2020 - usmernenie

 


Školský rok 2018/2019


Krajské kolo Dejepisnej olympiády - výsledková listina kat. A kat. B kat.C kat. D kat. E

KATEGÓRIA A, B - pozvánka pre súťažiacich  -  zoznam súťažiacich A  B

KATEGÓRIA C,D,E - pozvánka pre súťažiacich -  zoznam súťažiacich 

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 - prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 - prihláška kat. A,B

Krajské kolo 11. ročníka Dejepisnej olympiády 2018/2019 - usmernenie

 


 Školský rok 2017/2018


Krajské kolo Dejepisnej olympiády - výsledková listina kat. A kat. B kat.C kat. D kat. E fotogaléria

KATEGÓRIA A, B - pozvánka pre súťažiacich  -  zoznam súťažiacich

KATEGÓRIA C,D,E - pozvánka pre súťažiacich -  zoznam súťažiacich

Krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády 2017/2018 - prihláška kat. C,D,E

Krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády 2017/2018 - prihláška kat. A,B

Krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády 2017/2018 - usmernenie

 


Školský rok 2016/2017


Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. A kat. B kat. C kat. D kat. E - výsledková listina

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. A kat. B - pozvánka

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. A kat. B - zoznam súťažiacich

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. C kat. D kat. E - pozvánka

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády kat. C kat. D kat. E - zoznam súťažiacich

Krajské kolo 9. ročníka Dejepisnej olympiády 2016/2017 - usmernenie

 


Školský rok 2015/2016


Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 - výsledková listina kat. A a kat. B

Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 - výsledková listina kat. C, kat. D a kat. E

Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 - fotogaléria

Krajské kolo 8. ročníka Dejepisnej olympiády 2015/2016 - usmernenie

 


Školský rok 2014/2015


Krajské kolo Dejepisnej olympiády kat. A, B 2014/2015 - výsledková listina

Krajské kolo Dejepisnej olympiády kat. C, D, E 2014/2015 - výsledková listina

Krajské kolo Dejepisnej olympiády 2014/2015 - úlohy z regionálnej histórie

Krajské kolo Dejepisnej olympiády 2014/2015 - usmernenie