Aj v školskom roku 2023/2024 Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže z poverenia Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach organizačne zabezpečovalo Krajské kola predmetových olympiád z matematiky, fyziky, chémie, informatiky, dejepisu a olympiádu ľudských práv. Do tohto portfólia patria aj súťaže ENERSOL a SOČ.

Výsledky Krajských kôl olympiád nájdete:

Matematická olympiáda

Fyzikálna olympiáda

Chemická olympiáda

Olympiáda v informatike

Dejepisná olympiáda

Olympiáda ľudských práv

ENERSOL SK

Stredoškolská odborná činnosť

 

Categories: Novinky