Zmluvy, objednávky, faktúry

Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011:

Zmluvy

Objednávky (objednávky archív)

Faktúry (faktúry archív)

Verejné obstarávanie

__________________________

Kolektívna zmluva