Mäkké zručnosti (anglicky Soft skills) sú ľudské zručnosti v oblasti správania, sú tiež známe ako interpersonálne zručnosti. Sú to schopnosti ľudí komunikovať, spoločne pracovať, konať, riešiť konflikty, organizovať, rozhodovať ...

Každý človek má vrodené a rozvinuté nejaké mäkké zručnosti, schopnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré ho predurčujú lepšie či horšie vykonávať určitú profesiu. V prípade, že človek nemá vrodené mäkké zručnosti (nemá prirodzený talent), môže sa ich v priebehu života naučiť - samozrejme s určitým obmedzením 🙂 . Tréning mäkkých zručností je dôležitý pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy. Človek, ktorý má viac rozvinuté mäkké vlastnosti, má vo všeobecnosti lepšie vzťahy s ľuďmi.

Soft skills sa dajú využiť pri riešení rôznych životných situácií a problémov.

Jednanie s rôznymi typmi ľudí, úroveň komunikácie, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu či reč tela, to je len výber z toho, čo Vám naše školenia Soft skills ponúkajú.

V rámci neformálneho vzdelávania mladých ľudí ponúkame školenia zamerané na tieto témy:

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

TIME MANAGEMENT

RIEŠENIE PROBLÉMOV ( Ako zvládnuť stres)

MEDZIKULTÚRNE KOMPETENCIE

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT