Kluby a krúžky na partnerských školách

Centrum voľného času má kluby a záujmové krúžky na týchto partnerských školách:

Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice

Stredná odborná škola Ján Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice

Gymnázium, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce

Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, SNV

Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium, Akademika Horova 1, Rožňava