Dlhodobé športové súťaže

Aj v školskom roku 2023/2024 CVČ – RCM z poverenia Odboru školstva KSK je organizátorom DŠS KSK. Do DŠS KSK sa môžu prihlásiť  stredné školy v Košickom kraji. Pokyny pre Dlhodobé športové súťaže 2023_2024 Ďalšie informácie https://rcm.sk/sutaze/sutaze-vyhlasovane-ksk/dlhodobe-sportove-sutaze/