Podpora školských parlamentov v Košickom kraji

V Košickom kraji existuje približne 100 stredných škôl na ktorých študuje viac ako 30 000 mladých ľudí. Paragraf 26 zákona č. 596/ 2003 Z.z. ustanovuje školský parlament ako hlavnú zastupiteľskú štruktúru mládeže na úrovni školy. Školský parlament je častokrát prvá skúsenosť mladých ľudí so zastupiteľskou demokraciou, počas ktorej sa nielen učia demokratickým princípom ale taktiež aj získavajú dôležité kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre činnosť školského parlamentu ale aj pre neskorší život v dospelosti. Školské parlamenty sú samostatný orgán zastupiteľskej demokracie, pre svoju činnosť ale potrebujú externú podporu.

 

PXL_20221130_091528477
PXL_20221025_134823503
PXL_20221130_091612762

Počas projektu Podpora školských parlamentov v Košickom kraji 2022 sme zrealizovali 12 aktivít. 6 školení pre členov školských parlamentov zo stredných škôl v Košickom kraji spolu pre 109 účastníkov. Cieľom školení bol rozvoj kompetencií členov školských parlamentov v komunikácii a v práci v tíme. Počas projektu sme taktiež zorganizovali 2 sieťovacie stretnutia pre koordinátorov a zástupcov zastupiteľských štruktúr mladých ľudí (školské a mládežnícke parlamenty). Cieľom týchto stretnutí bolo zdieľať príklady dobrej praxe, inšpiráciu a motivovať účastníkov k zlepšeniu práce s mládežou. Týchto stretnutí sa zúčastní 28 pracovníkov s mládežou. Treťou aktivitou, ktorú sme realizovali nad rámec plánu boli školenia pre jednotlivé školské parlamenty v našom centre. Cieľom týchto školení bolo zlepšenie práci v tíme týchto školských parlamentov. Zrealizovali sme 4 takéto školenia, spolu pre 43 účastníkov. Celkovo sa našich aktivít zúčastnilo 180 ľudí.

PXL_20221028_082250569
PXL_20221201_074116909
PXL_20221130_102601349
Tento projekt bol podporený z dotácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže - sekcia Mládež
MINEDU logo
Logo NIVAM