- workshop zameraný na:

  • environmentálnu problematiku
  •  recykláciu odpadov
  •  ochranu životného prostredia