Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja


Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja 2016/2017


DŠS SŠ KSK – vyhodnotenie – počet odohratých turnajov podľa jednotlivých športov 2016/2017
DŠS SŠ KSK – vyhodnotenie – počet zúčastnených družstiev podľa jednotlivých športov 2016/2017
DŠS SŠ KSK – vyhodnotenie počet zúčastnených žiakov/žiačok podľa jednotlivých športov 2016/2017

Vyhodnotenie_pocet_turnajov_2016_2017_f     Vyhodnotenie_pocet_druzstiev_2016_2017_f    Vyhodnotenie_pocet_ziakov_2016_2017_f

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie za hracie obdobie 2.9.2016 – 31.5.2017
Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – spoluorganizovanie (september – december 2016)

Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja 2015/2016


Pohár predsedu KSK 2015/2016 – Pribeník 14.9.2016

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie zapojenosti škôl

 

 


Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja 2014/2015


Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK – vyhodnotenie stredných škôl (obdobie 1.9. 2014 – 30.5.2015)

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2015 – vyhodnotenie stredných škôl

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK + Krajská športová olympiáda SŠ – vyhodnotenie spoluorganizátorov (obdobie 1.1. – 30.6.2015)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK + Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2015 – vyhodnotenie účasti podľa jednotlivých športov v šk. roku 2014/2015