Školský rok 2023/2024

Aj v školskom roku 2023/2024 CVČ – RCM z poverenia Odboru školstva KSK je organizátorom DŠS KSK. Do DŠS KSK sa môžu prihlásiť  stredné školy v Košickom kraji.

Uverejňujeme poradie škôl v Dlhodobých športových súťažiach v školskom roku 2023/2024.

Poradie škôl v DŠS KSK v šk. r 2023/2024

 

 

 

Od školského roku 2008/2009 je centrum poverené realizáciou dlhodobých športových súťaží KSK.  Realizáciou týchto súťaží má KSK zámer vytvoriť a podporiť záujem mladých ľudí o športové aktivity a zároveň vytvoriť podmienky pre zapojenosť čo najväčšieho počtu mladých ľudí.

 

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2021/2022 - vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9.2021 - 30.6.2022

 

Oceňovanie víťazov DŠS SŠ KSK 2018/2019

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2018/2019 - vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9.2018 - 31.5.2019

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2018/2019 - vyhodnotenie zapojenosti SŠ v DŠS KSK

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2017/2018 - vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9. 2017 - 31.5.2018

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 - vyhodnotenie zapojenosti I. a II. hracie obdobie (2.9.2016 - 31.5.2017)

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 - prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. - 30.6.2017)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 - vyhodnotenie za hracie obdobie 2.9.2016 - 31.5.2017

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 - spoluorganizovanie (september - december 2016)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 - vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 - vyhodnotenie zapojenosti

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 v štatistike

2 Comments

Dlhodobé športové súťaže KSK – Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže · 11. septembra 2023 at 7:46

[…] Basketbal dievčatá […]