Školský rok 2023/2024

Aj v školskom roku 2023/2024 CVČ – RCM z poverenia Odboru školstva KSK je organizátorom DŠS KSK. Do DŠS KSK sa môžu prihlásiť  stredné školy v Košickom kraji.

Pokyny pre Dlhodobé športové súťaže 2023_2024

Tlačivá potrebné k DŠS KSK v školskom roku 2023/2024

Prihláška_DŠS_KSK_2023_2024

Súpiska_DŠS_KSK

Súhlas_DO_neplnoletí_žiaci_DŠS

Súhlas_DO_plnoletí_žiaci_DŠS

Súhlas_DO_vedúci_družstva_DŠS

Vyúčtovanie_cestovných_nákladov

Zmluva_o_cestovných_náhradách

Súkromné_motorové_vozidlo_cestovné_tlačivo

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Od školského roku 2008/2009 je centrum poverené realizáciou dlhodobých športových súťaží KSK.  Realizáciou týchto súťaží má KSK zámer vytvoriť a podporiť záujem mladých ľudí o športové aktivity a zároveň vytvoriť podmienky pre zápojenosť čo najväčšieho počtu mladých ľudí.

 

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2021/2022 – vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9.2021 – 30.6.2022

 

Oceňovanie víťazov DŠS SŠ KSK 2018/2019

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2018/2019 – vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9.2018 – 31.5.2019

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2018/2019 – vyhodnotenie zapojenosti SŠ v DŠS KSK

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2017/2018 – vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9. 2017 – 31.5.2018

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie zapojenosti I. a II. hracie obdobie (2.9.2016 – 31.5.2017)

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2017)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie za hracie obdobie 2.9.2016 – 31.5.2017

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – spoluorganizovanie (september – december 2016)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie zapojenosti

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 v štatistike