Dlhodobé športové súťaže

Od školského roku 2008/2009 je centrum poverené realizáciou dlhodobých športových súťaží KSK.  Realizáciou týchto súťaží má KSK zámer vytvoriť a podporiť záujem mladých ľudí o športové aktivity a zároveň vytvoriť podmienky pre zapojenosť čo najväčšieho počtu mladých ľudí.

 

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2021/2022 – vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9.2021 – 30.6.2022

 

Oceňovanie víťazov DŠS SŠ KSK 2018/2019

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2018/2019 – vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9.2018 – 31.5.2019

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2018/2019 – vyhodnotenie zapojenosti SŠ v DŠS KSK

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2017/2018 – vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9. 2017 – 31.5.2018

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie zapojenosti I. a II. hracie obdobie (2.9.2016 – 31.5.2017)

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2017)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie za hracie obdobie 2.9.2016 – 31.5.2017

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – spoluorganizovanie (september – december 2016)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie zapojenosti

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 v štatistike