Aj v školskom roku 2023/2024 CVČ – RCM z poverenia Odboru školstva KSK organizovalo Dlhodobé športové súťaže KSK. Do DŠS KSK sa zapojilo 68 stredných škôl z Košického kraja a súťažilo 2755 žiakov.

Poradie škôl v Dlhodobých športových súťažiach v školskom roku 2023/2024 nájdete tu.

Výsledky regionálnych kôl:

Plávanie chlapci

Plávanie dievčatá

Volejbal dievčatá

Stolný tenis chlapci

Stolný tenis dievčatá

Teraz už najlepších čaká vyvrcholenie celoročného snaženia v podobe Krajskej športovej olympiády, ktorá sa uskutoční od 3.6.2024 do 7.6.2024.

 

Categories: Novinky