Súťaže vyhlasované KSK

Pohár predsedu Košického samosprávneho kraja
Dlhodobé športové súťaže
Krajská športová olympiáda