Dlhodobé športové súťaže

 

 

 


Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2017/2018 – vyhodnotenie za hracie obdobie od 1.9. 2017 – 31.5.2018
Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – pozvánka na stretnutie vedúcich družstiev 21.6.2017
Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie zapojenosti I. a II. hracie obdobie (2.9.2016 – 31.5.2017)

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2017)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie za hracie obdobie 2.9.2016 – 31.5.2017

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – spoluorganizovanie (september – december 2016)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie zapojenosti

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 v štatistike