Valné zhromaždenie ENYC v Albánsku

Regionálne centrum mládeže ako dlhodobý člen medzinárodnej organizácie ENYC sa začiatkom februára zúčastnilo v meste Kruje, Albánsko valného zhromaždenia ENYC-u a zakladalo mládežnícku radu. Zakladajúcim členom je náš dlhodobý člen Študentského parlamentu Košického kraja Gabriel Sarkovics. Ďakujeme pekne za výborné nápady a za dobrú spoluprácu!  

Workshop ŠP OA Polárna 1, Košice

V pondelok, 6.2 naše centrum zorganizovalo workshop pre Školský parlament pri OA Polárna 1, Košice. Počas workshopu sa školský parlament lepšie vzájomné spoznal, cez hru XaY pochopil potrebu spolupráce a nakoniec si pripravil akčný plán pre najbližšie obdobie. Už teraz sa tešíme na marcový workshop a prajeme veľa úspechov.

Matematická olympiáda

Zverejňujeme výsledkovú listinu krajského kola Matematickej olympiády – kategórie A, ktoré sa uskutočnilo 10. 1. 2023. Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme prsty na Celoštátnom kole MO! KK Matematickej olympiády kat. A 2022/2023 – výsledková listina