VEDENIA CENTRA

 

Riaditeľka CVČ Mgr. Viera Hamřiková viera.hamrikova@rcm.sk
Zástupca riaditeľky Mgr. RNDr. Ľubomír Mucha lubomir.mucha@rcm.sk

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

 

Vedúca úseku Repaská Erika erika.repaska@rcm.sk
Bugošová Jolana jolana.bugosova@rcm.sk
Dirner Alexander, RNDr. alexander.dirner@rcm.sk
Jakabová  Anna anna.jakabova@rcm.sk

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

 

Vedúca úseku Bánhegyi Roland, Mgr. roland.banhegyi@rcm.sk
Mičinská Zuzana, Mgr zuzana.micinska@rcm.sk
Szepesgyörky Jakub, Ing.. jakub.szepesgyorky@rcm.sk
Tymczák Igor igor.tymczak@rcm.sk
Úsek športu Guothová Ľubica, Ing.  lubica.guothova@rcm.sk

 

RADA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

 

 1.    Igor Tymczák – zástupca pedagogických zamestnancov – predseda
 2.    Ing. Ľubica  Guothová   – zástupca pedagogických zamestnancov
 3.    Erika Repaská – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4.    Magdaléna Tállová – zástupca rodičov
 5.    Petra Domenová – zástupca rodičov
 6.    Denisa Fülöpová – zástupca rodičov
 7.    Annamária  Bánhegyi  – zástupca rodičov
 8.    Ing. Viktor Dulina – delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK
 9.    RNDr. Martin Smrčo – delegovaný poslanec Zastupiteľstva KSK
 10.  Ing. Peter Vida – delegovaný zástupca organizácie spolupracujúcej s CVČ
 11.  Ing. Miroslava Seňková – delegovaný zástupca Odbor školstva ÚKSK

Štatút Rady školského zariadenia 2022