2023/2024


STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2023/2024 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2023/2024 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2023/2024 – výsledková listina


2019/2020


STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2019/2020 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2019/2020 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2019/2020 - výsledková listina


 

2018/2019


STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2018/2019 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2018/2019 - propozície

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2018/2019 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2018/2019 - rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2018/2019 - propozície

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2018/2019 - výsledková listina fotogaléria

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2018/2019 - rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2018/2019 - propozície


2017/2018


STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2017/2018 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2017/2018 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2017/2018 - rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 - rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2017/2018 - propozície


2016/2017


STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 - výsledky

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 - výsledky

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 - výsledky

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 - rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 - rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 - propozície

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 - žrebovanie

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 - žrebovanie

STOLNÝ TENIS ZK + RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 - rozpis

STOLNÝ TENIS reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 - propozície

STOLNÝ TENIS reg. B, reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 - propozície


2015/2016


Výsledky

STOLNÝ TENIS dievčatá RF reg. A - DŠS SŠ KSK 2015/2016 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS dievčatá RF reg. (B+C) - DŠS SŠ KSK 2015/2016 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 - výsledková listina

Propozície

STOLNÝ TENIS dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 - propozície

STOLNÝ TENIS dievčatá reg. B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 - propozície

Základné kolá

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ ZK - región A 2015/2016 - žrebovanie

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ ZK - región B, C 2015/2016 - žrebovanie


2014/2015


Regionálne finále

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ RF-región A 2014/2015 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ RF-región (B + C) 2014/2015 - výsledková listina

 Základné kolo

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ ZK-región A skupina (A,B,C) 2014/2015 - výsledková listina

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ ZK-región A skupina (A,B,C) 2014/2015 - žrebovanie

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ ZK-región B, C 2014/2015 - žrebovanie

1 Comment

Dlhodobé športové súťaže – Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže · 28. mája 2024 at 9:13

[…] Stolný tenis dievčatá […]