Centrum voľného času - Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

SÚHRNNÉ SPRÁVY

podľa § 117 ods. 2 zákona  o verejnom obstarávaní

rok 2022

- súhrnná správa o zmluvách 1.Q.2022

- súhrnná správa o zmluvách 2.Q.2022

- súhrnná správa o zmluvách 3.Q.2022

- súhrnná správa o zmluvách 4.Q.2022

 

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (1-3/2022)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (4-6/2022)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (7-9/2022)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (10-12/2022)

 

rok 2021

- súhrnná správa o zmluvách 1.Q.2021

- súhrnná správa o zmluvách 2.Q.2021

- súhrnná správa o zmluvách 3.Q.2021

- súhrnná správa o zmluvách 4.Q.2021

 

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (1-3/2021)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (4-6/2021)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (7-9/2021)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (10-12/2021)

 

rok 2020

- súhrnná správa o zmluvách I.Q.2020

- súhrnná správa o zmluvách II.Q.2020

- súhrnná správa o zmluvách III.Q.2020

- súhrnná správa o zmluvách IV.Q.2020

 

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (1-3/2020)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (4-6/2020)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (7-9/2020)

- súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 5000,- Eur (10-12/2020)