Krajská športová olympiáda


Krajská športová olympiáda 2017


Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2017 – vyhodnotenie zapojenosti škôl podľa jednotlivých športov

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2017 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2017)


Krajská športová olympiáda  2017 – výsledky


Základne informácie


Krajská športová olympiáda 2017 – časovo a termínový harmonogram pre postupujúce družstvá

Krajská športová olympiáda 2017 – pokyny

Krajská športová olympiáda 2017 – tlačivo – súpiska

 

 


Propozície


Basketbal –  BedmintonFlorbal – Hádzaná – Nohejbal - Stolný tenis – Volejbal

 


Krajská športová olympiáda 2016


Základné informácie


Krajská športová olympiáda 2016 – harmonogram

Krajská športová olympiáda 2016 – pokyny

KŠO 2016 – zoznam škôl a termíny

KŠO 2016 – súpiska

 


Krajská športová olympiáda 2015


Základné informácie


Krajská športová olympiáda 2015 – základná informácia

KŠO 2015 – zoznam škôl a termíny

KŠO 2015 – súpiska

KŠO 2015 – prihláška na plávanie dievčatá

KŠO 2015 – prihláška na plávanie chlapci