Stretnutie vedúcich družstiev DŠS SŠ KSK a KŠO – Košice 21.6.2017