Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie škôl

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 – vyhodnotenie zapojenosti

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2015/2016 v štatistike


 


Výsledky január – máj 2016


BASKETBAL CHLAPCI SF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

BASKETBAL DIEVČATÁ ZK reg. A/A1 DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

BEDMINTON DIEVČATÁ RF reg. B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BEDMINTON DIEVČATÁ – družstvá ZK + RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BEDMINTON DIEVČATÁ – RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016- fotogaléria

BEDMINTON DIEVČATÁ ZK + RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

BEDMINTON CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BEDMINTON CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

BEDMINTON CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 -výsledky

BEDMINTON CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

 FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

FLORBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

FLORBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

FLORBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

 HÁDZANÁ DIEVČATÁ ZK reg. A/A1 DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

HÁDZANÁ CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

HÁDZANÁ CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výskedky

 HÁDZANÁ CHLAPCI ZK reg. A(A1) DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

NOHEJBAL ZK reg. A (A1) DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria 15.4.2016

NOHEJBAL ZK DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria 27.4.2016

NOHEJBAL RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

NOHEJBAL RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky

NOHEJBAL RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledky


Žrebovanie – Rozpis – Propozície


BEDMINTON DIEVČATÁ RF reg. B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BEDMINTON CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BEDMINTON DIEVČATÁ ZK reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BEDMINTON DIEVČATÁ ZK reg. B a C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BEDMINTON CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BEDMINTON CHLAPCI ZK reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BEDMINTON CHLAPCI ZK reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BEDMINTON CHLAPCI ZK reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BEDMINTON DIEVČATÁ reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

BEDMINTON CHLAPCI reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

BEDMINTON DIEVČATÁ, CHLAPCI reg. B,C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

BASKETBAL CHLAPCI Semifinále reg. A (A1, A2) DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

BASKETBAL CHLAPCI Semifinále reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BASKETBAL DIEVČATÁ Semifinále reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BASKETBAL DIEVČATÁ Semifinále reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – fotogaléria

BASKETBAL DIEVČATÁ ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BASKETBAL CHLAPCI ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

BASKETBAL ZK DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FLORBAL DIEVČATÁ ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

FLORBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FLORBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FLORBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FLORBAL CHLAPCI SF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

FLORBAL CHLAPCI ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

FLORBAL ZK DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. A, B 2015/2016 – rozpis

HÁDZANÁ CHLAPCI RF reg. A, B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

HÁDZANÁ DIEVČATÁ ZK reg. A, B 2015/2016 – žrebovanie

HÁDZANÁ CHLAPCI ZK reg. A, B 2015/2016 – žrebovanie

HÁDZANÁ DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

NOHEJBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

NOHEJBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

NOHEJBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

NOHEJBAL ZK reg. A, B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

NOHEJBAL DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície


Pracovné stretnutie 17.12.2015


Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov DŠS SŠ KSK 17.12.2015 – fotogaléria

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov DŠS SŠ KSK 17.12.2015 – pozvánka

DŠS SŠ KSK šk.r. 2015/2016 II. hracie obdobie (január – máj 2016) – prihláška

Prehľad o spoluorganizovaní DŠS KSK v šk.r. 2015/2016

 


Výsledky september – december 2015


BEH ZDRAVIA 2015 – výsledková listina dievčatá

BEH ZDRAVIA 2015 – výsledková listina chlapci

BEH ZDRAVIA 2015 – fotogaléria

FUTSAL dievčatá RF reg. A – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

FUTSAL dievčatá RF reg. (B+C) – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

FUTSAL chlapci RF reg. A – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

Víťaz RF reg. A vo futsale chlapcov

FUTSAL chlapci RF reg. B – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

FUTSAL chlapci RF reg. C – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

PLÁVANIE dievčatá – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

PLÁVANIE chlapci – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS dievčatá RF reg. A – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS dievčatá RF reg. (B+C) – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS chlapci RF reg. A – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg – B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK chlapci. reg. B (sk. B1) – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK chlapci. reg. B (sk. B2) – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

VOLEJBAL RF dievčatá reg – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

VOLEJBAL RF dievčatá reg – B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

VOLEJBAL RF dievčatá reg – C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

VOLEJBAL RF chlapci reg – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

VOLEJBAL RF chlapci reg – B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

VOLEJBAL RF chlapci reg – C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina


Semifinále – žrebovanie


FUTSAL chlapci SF reg. – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

FUTSAL dievčatá SF reg. – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL chlapci SF reg – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL chlapci SF reg – B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL chlapci SF reg – C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL dievčatá SF reg – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL dievčatá SF reg – B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL dievčatá SF reg – C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

 


Regionálne finále -rozpis


FUTSAL chlapci RF reg – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FUTSAL chlapci RF reg – B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FUTSAL dievčatá RF reg – A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

FUTSAL dievčatá RF reg – B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

VOLEJBAL dievčatá RF reg. – A,B,C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis

VOLEJBAL chlapci RF reg. – A,B,C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – rozpis


Výsledky


STOLNÝ TENIS dievčatá RF reg. A – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS chlapci RF reg. A – DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS ZK chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – výsledková listina

 


Propozície


FUTSAL DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

STOLNÝ TENIS chlapci, dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

STOLNÝ TENIS chlapci, dievčatá reg. B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

VOLEJBAL chlapci, dievčatá DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

 


Základné kolá – žrebovanie


FUTSAL DIEVČATÁ ZK-región A,B,C 2015/2016 – žrebovanie

FUTSAL CHLAPCI ZK-región A,B,C 2015/2016 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ ZK – región A 2015/2016 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS DIEVČATÁ ZK – región B, C 2015/2016 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS CHLAPCI ZK – región A 2015/2016 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS CHLAPCI ZK – región B 2015/2016 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS CHLAPCI ZK – región C 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL DIEVČATÁ ZK-región A,B,C 2015/2016 – žrebovanie

VOLEJBAL CHLAPCI ZK-región A,B,C 2015/2016 – žrebovanie

Pribeník – Mosty bez bariér 2015

Pohár predsedu KSK 2014/2015

 

 

 

 

DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE – pracovné stretnutie 22.9.2015

 


BEH ZDRAVIA 2015 – propozície

BEH ZDRAVIA 2015 – prihláška


DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 2015/2016 – všeobecné informácie

DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 2015/2016 – prihláška september – december