Cieľom workshopu „Reštart ŽŠR“ bolo inšpirovať a motivovať členov žiackych školských rád k obnove činnosti ich rady po náročnom období pandémie a dištančného vzdelávania. Workshop sa realizoval v Regionálnom Centre Mládeže v dňoch 25.5.20211.6.2021. Celkovo sa ho zúčastnilo 16 účastníkov, ktorí zdieľali svoje skúsenosti s činnosťou ŽŠR počas pandémie a taktiež plánovali konkrétne kroky k obnove činnosti.

Účastníkom a účastníčkam prajeme veľa úspechov pri práci v ich žiackej školskej rade.

3 2 1