V piatok 2.12.2021 sme zorganizovali teambuilding pre žiacku školskú radu na SSOŠ Bukovecká 17 v Košiciach. Členky rady sme najprv rozdelili do štyroch skupín, ktoré sa snažili vyhrať čo najviac cukríkov v hre X alebo Y. Hra nakoniec skončila v prospech ŽŠR a počas diskusie sme preberali význam dôvery a komunikácie pre prácu v tíme. Počas druhej hry si museli členky ŽŠR dohodnúť taktiku ako prejdú cez bludisko bez toho, aby sa mohli rozprávať alebo bez toho, aby ho vopred videli. Dievčatá prešli bludiskom s gráciou a na konci mohli oslavovať úspech. Po bludisku nastalo bližšie zoznamovanie sa členiek ŽŠR, pri ktorých sme využili všetky ruky aj nohy. Dievčatá zdieľali svoje pozitívne aj negatívne vlastnosti a taktiež svoje životné príbehy. Ďakujeme za skvelú účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.