ZSR_konzervatorium

V piatok 26.11.2021 sme zorganizovali teambuilding pre žiacku školskú radu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Členov rady sme najprv rozdelili do štyroch skupín, ktoré sa snažili vyhrať čo najviac bodov v hre X alebo Y. Hra skončila v prospech našich zamestnancov a počas diskusie sme preberali význam dôvery a komunikácie pre prácu v tíme. Počas druhej hry si museli členovia ŽŠR dohodnúť taktiku ako prejdú cez bludisko bez toho, aby sa mohli rozprávať. Konzervatoristi prešli bludiskom s ľahkosťou a na konci mohli oslavovať úspech. Celý prechod bludiskom si prišla zaznamenať RTVS v rámci reportáže o činnosti ŽŠR a nášho centra. Teambuidling sme uzavreli rozhovorom pre televíziu o význame žiackych školských rád, o skúsenostiach predsedníčky a o činnosti nášho centra. ŽŠR na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča prajeme veľa ďalších úspechov!