V pondelok 24. mája 2021 sa v našom Regionálnom Centre Mládeže organizovalo prvé stretnutie novozvolenej Krajskej Rady žiackych školských rád v Košickom kraji. Počas prvého stretnutia prebiehalo zoznamovanie sa nových členov a plánovanie budúcej spolupráce. Stretnutia sa zúčastnilo 16 mladých ľudí z takmer všetkých okresov Košického kraja. Počas stretnutia si noví členovia naplánovali aj termín ďalšieho stretnutia, počas ktorého bude zvolené nové predsedníctvo KR ŽŠR KK. Najbližšie stretnutie KR ŽŠR KK bude 7.6.2021 v Regionálnom Centre Mládeže v Košiciach.

foto zo stretnutia