Stretnutie vedúcich družstiev DŠS SŠ KSK a KŠO 21. júna 2017
Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – pozvánka na stretnutie vedúcich družstiev 21.6.2017
Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie zapojenosti I. a II. hracie obdobie  (2.9.2016 – 31.5.2017)
Dlhodobé športové súťaže a KŠO 2016/2017 – prehľad o spoluorganizovaní turnajov (obdobie 1.1. – 30.6.2017)
DŠS SŠ KSK – vyhodnotenie – počet odohratých turnajov podľa jednotlivých športov 2016/2017
DŠS SŠ KSK – vyhodnotenie – počet zúčastnených družstiev podľa jednotlivých športov 2016/2017
DŠS SŠ KSK – vyhodnotenie počet zúčastnených žiakov/žiačok podľa jednotlivých športov 2016/2017

 

 

 

Vyhodnotenie_pocet_turnajov_2016_2017_f     Vyhodnotenie_pocet_druzstiev_2016_2017_f    Vyhodnotenie_pocet_ziakov_2016_2017_f
Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – vyhodnotenie za hracie obdobie 2.9.2016 – 31.5.2017
Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK 2016/2017 – spoluorganizovanie (september – december 2016)

Porada vedúcich družstiev DŠS SŠ KSK 15.12.2016 – fotogaléria


Výsledky DŠS SŠ KSK 2016/2017

BEDMINTON dievčatá RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BEDMINTON dievčatá RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BEDMINTON dievčatá RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BEDMINTON chlapci RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BEDMINTON chlapci RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BEDMINTON chlapci RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria

BASKETBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BASKETBAL dievčatá RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BASKETBAL dievčatá RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria

BASKETBAL dievčatá SF reg. A1 DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

BASKETBAL CHLAPCI 26.1.2017 ZK DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria 

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FLORBAL CHLAPCI SF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria 27.3.2017

FLORBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FLORBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FLORBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

Futsal dievčatá RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

Futsal dievčatá RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

Futsal dievčatá RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FUTSAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FUTSAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

FUTSAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

HÁDZANÁ CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

HÁDZANÁ CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

NOHEJBAL RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

NOHEJBAL RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria  21.4.2017

NOHEJBAL RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

NOHEJBAL RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

PLÁVANIE dievčatá a chlapci – DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria (20.4.2017)

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria (19.4.2017)

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

VOLEJBAL dievčatá RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

VOLEJBAL dievčatá RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria (13.12.2016)

VOLEJBAL dievčatá SF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria (8.11.2016)

VOLEJBAL dievčatá RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

VOLEJBAL dievčatá RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

VOLEJBAL chlapci RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

VOLEJBAL chlapci RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

VOLEJBAL chlapci RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – výsledková listina

Volejbal dievčatá ZK DŠS SŠ KSK 2016/2017 – fotogaléria (20.10.2016) 

 

 


Žrebovanie/Rozpis DŠS SŠ KSK 2016/2017 


BAKETBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

BAKETBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

BASKETBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

BAKETBAL CHLAPCI SF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

BASKETBAL DIEVČATÁ ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

BASKETBAL CHLAPCI ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

BEDMINTON ZK dievčatá DŠS SŠ KSK reg. A – informácie šk. rok 2016/2017

BEDMINTON ZK dievčatá DŠS SŠ KSK reg. B,C – žrebovanie šk. rok 2016/2017

BEDMINTON ZK chlapci DŠS SŠ KSK reg. A – informácie šk. rok 2016/2017

BEDMINTON ZK chlapci DŠS SŠ KSK reg. B,C – žrebovanie šk. rok 2016/2017

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

FLORBAL DIEVČATÁ RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

FLORBAL DIEVČATÁ SF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

FLORBAL CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

FLORBAL CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

FLORBAL CHLAPCI RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

FLORBAL CHLAPCI SF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

FLORBAL DIEVČATÁ ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK – žrebovanie 2016/2017

FLORBAL CHLAPCI ZK reg. A,B,C DŠS SŠ KSK – žrebovanie 2016/2017

FUTSAL SF dievčatá DŠS SŠ KSK reg. A – žrebovanie 2016/2017

FUTSAL SF chlapci DŠS SŠ KSK reg. A  – žrebovanie 2016/2017

FUTSAL SF chlapci DŠS SŠ KSK reg. B – žrebovanie 2016/2017

FUTSAL ZK dievčatá DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

FUTSAL ZK chlapci DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

HÁDZANÁ DIEVČATÁ RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

HÁDZANÁ ZK reg. A dievčatá DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

HÁDZANÁ CHLAPCI RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

HÁDZANÁ CHLAPCI RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

HÁDZANÁ ZK reg. A chlapci DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

HÁDZANÁ ZK reg. B chlapci DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

NOHEJBAL RF reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

NOHEJBAL RF reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

NOHEJBAL RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

NOHEJBAL ZK reg. A DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

NOHEJBAL ZK reg. B, C DŠS SŠ KSK 2015/2016 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS ZK + RF dievčatá reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

STOLNÝ TENIS ZK dievčatá reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

STOLNÝ TENIS RF chlapci reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – rozpis

STOLNÝ TENIS ZK chlapci reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS ZK chlapci reg. B DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

STOLNÝ TENIS ZK chlapci reg. C DŠS SŠ KSK 2016/2017 – žrebovanie

VOLEJBAL dievčatá RF reg. B DŠS SŠ KSK – rozpis šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL dievčatá RF reg. C DŠS SŠ KSK – rozpis šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL chlapci RF reg. B DŠS SŠ KSK – rozpis šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL chlapci RF reg. C DŠS SŠ KSK – rozpis šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL dievčatá SF reg. A DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL dievčatá SF reg. B DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL SF reg. A chlapci DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL chlapci SF reg. B DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL ZK dievčatá DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017

VOLEJBAL ZK chlapci DŠS SŠ KSK – žrebovanie šk. rok 2016/2017


Propozície DŠS SŠ KSK 2016/2017


BASKETBAL DŠS SŠ KSK 2016/2017 – propozície

BEDMINTON DŠS SŠ KSK reg. A – propozície šk. rok 2016/2017

BEDMINTON DŠS SŠ KSK reg. B,C – propozície šk. rok 2016/2017

FLORBAL DŠS SŠ KSK 2016/2017 – propozície

FUTSAL DŠS SŠ KSK – propozície šk. rok 2016/2017

HÁDZANÁ DŠS SŠ KSK – propozície 2016/2017

NOHEJBAL DŠS SŠ KSK 2015/2016 – propozície

STOLNÝ TENIS RF reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – propozície

STOLNÝ TENIS reg. A dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – propozície

STOLNÝ TENIS reg. B, reg. C dievčatá reg. A DŠS SŠ KSK 2016/2017 – propozície

VOLEJBAL DŠS SŠ KSK – propozície šk. rok 2016/2017

 

Fotogaléria z odovzdávania Putovného pohára predsedu KSK 2015/2016 – Pribeník 14.9.2016

Pracovné stretnutie vedúcich družstiev a spoluorganizátorov dlhodobých športových súťaží 20.9.2016 – pozvánka

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK v šk. r. 2016-2017 – všeobecné informácie

Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK v šk. roku 2016/2017 – prihláška na hracie obdobie: september – december 2016