Stolný tenis chlapci DŠS SŠ KSK – HA Južná Trieda 19.4.2017