Dňa 3.4. 2017 sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí k téme spolupráce medzi žiackymi školskými radami stredných škôl v Košickom kraji.

Stretnutia sa zúčastnilo 42 zástupcov žiackych školských rád z 36 stredných škôl.  Po prezentácii  návrhov na zloženie Krajskej žiackej rady  vyslaní delegáti zvolili 17 členov Krajskej žiackej rady, ktorá má zastúpenie rôznych typov škôl takmer zo všetkých okresov v Košickom samosprávnom kraji.

Prvé zasadnutie Krajskej žiackej rady sa uskutoční po Veľkonočných prázdninách .

fotogaléria