Odovzdávanie cien  elektronickej súťaže umeleckej tvorivosti žiakov stredných škôl  „QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?), ktorý sa uskutočnilo 14. februára 2017 v CVČ – Regionálnom centre mládeže v Košiciach.

Výsledková listina zo súťaže „Quo Vadis človek?“ už aj s výsledkami internetového hlasovania.

„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?) – výsledková listina 2016 (pdf)

„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?) – výsledková listina 2016 (docx)

Vzhľadom na vysokú úroveň súťažných prác sa porota rozhodla rozdeliť              

I. kategóriu a zvlášť vyhodnotiť výtvarné aj multimediálne práce. To znamená,

že sme mohli udeliť viac cien, čo určite súťažiaci privítajú. Súčasne bolo

spustené internetové hlasovanie, ktoré trvalo do 30.12.2016.

„QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?) – výsledky internetového hlasovania !!!

 

*“QUO VADIS, ČLOVEK?“ (Kam kráča tento svet?)*

Tohtoročná súťaž „Quo vadis, človek?“ nesie podtitul „Kam kráča tento svet?“ a má za cieľ podnietiť mladých ľudí, aby umeleckými prostriedkami reagovať na aktuálne dianie v ľudskej spoločnosti. V rámci súťaže sa môžu venovať aktuálnym témam, ktoré rezonujú v ľudskej spoločnosti, či už na miestnej, regionálnej, alebo svetovej úrovni.

Termín uzávierky súťaže:   *18.11.2016*

QUO VADIS, ČLOVEK ? – propozície súťaže

QUO VADIS, ČLOVEK ? – propozície súťaže (anglická verzia)

QUO VADIS, ČLOVEK ? – prihláška na súťaž

QUO VADIS, ČLOVEK ? – prihláška na súťaž (anglická verzia)

Súťažné práce posielajte prosím e-mailom na adresu: sutaz.rcm@gmail.com,

Alebo na CD, DVD poštou na adresu:

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárenská 3, 040 01 Košice.

Kontakt:

Mgr. Ľubica Oberučová – koordinátorka súťaže                                                               Tel: 055/ 622 38 20, 0911488801                                                                                              E-mail: sutaz.rcm@gmail.com
Categories: Novinky