Košický samosprávny kraj a Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže 17. júna 2015 odovzdali ceny víťazom a  spoluorganizátorom Dlhodobých športových súťaží stredných škôl KSK v školskom roku 2014/2015.  Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch Centra voľného času – RCM na Strojárenskej ulici v Košiciach.

Program stretnutia bol následovný:

  1. Otvorenie.
  2. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov KŠO 2015 – 1., 2., 3. miesto
  3. Vyhodnotenie DŠS KSK za obdobie september 2014 – máj 2015 a ocenenie prvých desiatich najúspešnejších stredných škôl.
  4. Vyhlásenie a ocenenie najaktívnejších spoluorganizátorov športových súťaží za obdobie január – jún 2015.
  5. Poďakovanie a diskusia

Pracovníci Centra voľného času blahoželajú víťazom a ďakujú za pomoc a spoluprácu spoluorganizátorom dlhodobých športových súťaží.

DŠS SŠ KSK – výsledky 2014/2015

Vyhodnotenie 17.6.2015 – pozvánka

 

Categories: Novinky