DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE O POHÁR PREDSEDU KSK 2014/2015

bamnner sport

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK – vyhodnotenie stredných škôl (obdobie 1.9. 2014 – 30.5.2015)

Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2015 – vyhodnotenie stredných škôl

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK + Krajská športová olympiáda SŠ – vyhodnotenie spoluorganizátorov (obdobie 1.1. – 30.6.2015)

Dlhodobé športové súťaže SŠ KSK + Krajská športová olympiáda SŠ KSK 2015 – vyhodnotenie účasti podľa jednotlivých športov v šk. roku 2014/2015

 

 

DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE KSK 2014/2015 – výsledkové listiny/rozpis/žrebovanie

DLHODOBÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE KSK 2014/2015 – propozície