Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov a členky žiackych školských rád na stredných školách na dvojdňové nepobytové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, motiváciu, teambuilding a „agendu“ žiackych školských rád.

Termín školenia:

9.6. -10.6.2015

Ak máte záujem o uvedené témy školení, prihláste sa najneskôr do 3.6. 2015 na prihláške.

 

ŠKOLENIA PRE ČLENOV/ČLENKY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD (jún 2015) – pozvánka

ŠKOLENIA PRE ČLENOV/ČLENKY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD (jún 2015) – prihláška

Fotogaléria zo školení pre členov/členky ŽŠR v máji 2015.

 

 

 

 

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozýva členov a členky žiackych školských rád na stredných školách na dvojdňové nepobytové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, motiváciu, teambuilding a „agendu“ žiackych školských rád.

Školenie je rozdelené na dvojdňové tematické bloky a každý žiak/žiačka si môže vybrať jeden z dvoch termínov, o ktoré má záujem a tie potom označí v prihláške.
Neprihlasujte prosím žiakov len na jeden deň, školenie je vždy dvojdňové.

Prezentácia bude v uvedených dňoch prebiehať vždy od 8.30 do 9.00 hod.
Školenie začína o 9.00 hod., s predpokladaným ukončením o 14.30 hod.
Prosíme Vás, aby účastníci/účastníčky dodržali čas príchodu a ukončenia školenia.

Všetky aktivity sa realizujú v priestoroch CVČ – RCM na Strojárenskej 3 v Košiciach.
Z každej školy sa môžu prihlásiť na jeden termín max. 2 žiaci/žiačky.

Poplatok za jeden deň školenia je na jedného žiaka/žiačku: 4 €. Poplatok sa platí v hotovosti priamo v deň školenia. Počas školenia majú účastníci zabezpečené občerstvenie a obed.

Termíny školení :

19.5.-20.5.2015
26.5.-27.5.2015
Ak máte záujem o uvedené témy školení, prihláste sa najneskôr do 7.5. 2015 na prihláške.

ŠKOLENIA PRE ČLENOV/ČLENKY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD (mája 2015) – pozvánka

ŠKOLENIA PRE ČLENOV/ČLENKY ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD (máj 2015) – prihláška