ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY – školenia október 2016

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže pozvalo členov a členky žiackych školských rád stredných škôl na dvojdňové nepobytové školenie zamerané na rozvoj komunikačných zručností, prezentáciu, „agendu“ žiackych školských rád a demokraciu v živote žiackej školskej rady.

Termíny školení:

11.10. – 12.10.2016 – fotogaléria

18.10. – 19.10.2016 – fotogaléria