Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Školský rok 2020/2021


KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry – výsledková listina 12.2.2021

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – pokyny pre súťažiacich

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – usmernenie k realizácii krajských kôl

 


Školský rok 2019/2020


KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. A – výsledková listina 13.2.2020

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. B – výsledková listina 13.2.2020

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C – výsledková listina 13.2.2020

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 2019/2020 – pozvánka

 


Školský rok 2018/2019


KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. A – výsledková listina 12.2.2019

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. B – výsledková listina 12.2.2019

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C – výsledková listina 12.2.2019

 


Školský rok 2017/2018


KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. A – výsledková listina 7.2.2018

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. B – výsledková listina 7.2.2018

KK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kat. C – výsledková listina 7.2.2018

 

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry ( OSJaL) sa uskutoční dňa 7.2.2018  v priestoroch FF UPJŠ Moyzesova č.9 v Košiciach.

https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie/

 

Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória A

Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória B

Zoznam súťažiacich KK OSJaL – kategória C

 

Prihlášky do krajského kola OSJaL posielajte na adresu:

PaedDr. Marta Harviľaková Mikuľaková

CVČ – RCM Strojárenská 3, 040 01 Košice

marta.harvilakova@rcm.sk

 

 

 

Školský rok 2016/2017


Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. A 1.2.2017 – výsledková listina z krajského kola

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. A – zoznam súťažiacich

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. B – zoznam súťažiacich

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. C – zoznam súťažiacich

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry kat. A,B,C 2016/2017 – organizačné pokyny

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2016/2017 – prihláška

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2016/2017 – vzor výsledkovej listiny


Školský rok 2015/2016


Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 – výskledková listina z krajského kola

Olympiáda slovenského jazyka a literatúry 2015/2016 – zápisnica zo zasadnutia krajskej komisie OSJaL v Košickom kraji

 

 


Školský rok 2014/2015


Krajské kolo olympiády Slovenského jazyka a literatúry 2014/2015

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry 2014/2015 – výsledková listina kat. A,B,C

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry kat. A 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry kat. B 2014/2015 – výsledková listina

Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry kat. C 2014/2015 – výsledková listina

Zoznam žiakov súťažiacich v Krajskom kole Olympiády slovenského jazyka a literatúry 2014/2015

Kategória A

Kategória B

Kategória C