Slávik Slovenska 2017 - krajské kolo Košice 6.6.2017
Chemická olympiáda kat. C - krajské kolo Košice 18.5.2017
Biologická olympiáda kat. E - krajské kolo Košice 3.5.2017
Chemická olympiáda kat.D - krajské kolo Košice 27.4.2017
Enersol SK - celoslovenské kolo SOŠ Senica 11.4. - 12.4.2017
Chemická olympiáda kat.B - krajské kolo Košice 6.4.2017
Biologická olympiáda kat.C - krajské kolo Košice 30.3.2017
Enersol SK - krajské kolo Košice 24.3.2017
Biologická olympiáda kat.A a kat.B - krajské kolá Košice 22.3. - 23.3.2017
Stretnutie víťazov predmetových olympiád kat. A - Košice 4.4.2017
Fyzikálna olympiáda kat. A - krajské kolo Košice 9.2.2017
Turnaj mladých fyzikov - regionálne kolo Košice 6.2.2017
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry - krajské kolo Košice 1.2.2017
Chemická olympiáda kat. A - krajské kolo Košice 26.1.2017
Olympiáda v informatike kat. A a kat. B - krajské kolo Košice 17.1.2017
Matematiská olympiáda kat. A - krajské kolo Košice 10.1.2017
Stretnutie víťazov predmetových olympiád a postupových súťaží 2.6.2016
Slávik Slovenska 2016 - krajské kolo Košice 31.6.2016
Biologická olympiáda kat. E - krajské kolo Košice 17.5.2016
Chemická olympiáda kat. D - krajské kolo Košice 21.4.2016
Fyzikálna olympiáda kat. E - krajské kolo Košice 13.4.2016
Matematická olympiáda kat. B a C - krajské kolo Košice 12.4.2016
Poznaj slovenskú reč - krajské kolo Košice 7.4.2016
Stredoškolská odborná činnosť - krajské kolo Košice 8.4.2016
Dejepisná olympiáda - krajské kolo Košice 31.3.2016
Stredoškolská odborná činnosť - obvodné kolo Michalovce 1.4.2016
Stredoškolská odborná činnosť - obvodné kolo Košice 21.3.2016
Enersol SK - krajské kolo Košice 23.3.2016
Biologická olympiáda kat. C - krajské kolo Košice 17.3.2016
Biologická olympiáda kat. A a B - krajské kolo Košice 8.3. a 9.3.2016
Olympiáda ľudských práv - krajské kolo Košice 4.2.2016
Olympiáda slovenského jazyka a literatúry - krajské kolo Košice 26.1.2016
Chemická olympiáda kat. A - krajské kolo Košice 27.1.2016
Olympiáda v informatike kat. A a B - krajské kolo Košice 19.1.2016
Matematická olympiáda kat. A - krajské kolo Košice 12.1.2016