Stretnutie víťazov predmetových olympiád kat. A 4.4.2017