Školský rok 2020/2021


obvodné kolá sa nekonajú – priamy postup do krajského kola

 


Školský rok 2019/2020


organizačné pokyny

Obvodné kolo SOČ v Košiciach 20.3.2020 – vzhľadom na okolnosti sa nekoná

Obvodné kolo v Michalovciach 23.3.2020 vzhľadom na okolnosti sa nekoná

 


Školský rok 2018/2019


Obvodné kolo SOČ v Košiciach 18.3.2019

výsledková listina 06

výsledková listina 17

oznámenie o súťažných odboroch

pozvánka pre účastníkov/účastníčky v odboroch 06, 17

zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

 

Obvodné kolo v Spišskej Novej Vsi 25.3.2019

výsledková listina 15

výsledková listina 17

oznámenie o súťažných odboroch

pozvánka pre účastníkov/účastníčky v odboroch 15, 17

zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17

 

organizačné pokyny

 


Školský rok 2017/2018


Obvodné kolo SOČ v Košiciach 16.3.2018   

výsledková listina 04

výsledková listina 06     fotogaléria

oznámenie o nesúťažných odboroch

pozvánka pre účastníkov/účastníčky v odboroch 04, 06

 zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

 

Obvodné kolo v Michalovciach 26.3.2018    

výsledková listina 04

výsledková listina 06

výsledková listina 15

výsledková listina 17        fotogaléria

oznámenie o nesúťažných odboroch

pozvánka pre účastníkov/účastníčky v odboroch 04, 06, 15, 17

zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

 


Školský rok 2015/2016


Obvodné kolo SOČ v Michalovciach 1.4.2016 – výsledková listina

Obvodné kolo SOČ v Košiciach 21.3.2016 – výsledková listina


Školský rok 2014/2015


Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 Košice – výsledková listina

Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 SNV – výsledková listina