Školský rok 2021/2022

KK SOČ – výsledková listina: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

 

 

 


Školský rok 2020/2021

KK SOČ – výsledková listina:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

KK SOČ, 31.3.2021 – pozvánka pre žiaka

Organizačné pokyny ku krajskému kolu SOČ

 


Školský rok 2019/2020


KK SOČ – výsledková listina z jednotlivých odborov

zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Organizačné pokyny ku krajskému kolu – komisia

Organizačné pokyny ku krajskému kolu – metodici

Organizačný pokyn zo ŠIOVu, z ktorého sme vychádzali pri tvore pokynov pre náš kraj

 


Školský rok 2018/2019


KK SOČ – výsledková listina z jednotlivých odborov

Fotogaléria

KK SOČ 2018/2019 – pozvánka pre účastníkov/účastníčky 5.4.2019

zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

 

 

 

 


Školský rok 2017/2018


Pokyny pre sútažiacich na CK SOČ 2017/2018 v Žiline + časový harmonogram

KK SOČ – výsledková listina z jednotlivých odborov

Fotogaléria

SOČ v Košickom kraji 2017/2018 – pozvánka pre účastníkov/účastníčky 6.4.2018

zoznamy v odboroch:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

 

 


Školský rok 2016/2017


Pokyny pre sútažiacich na CK SOC 2016/2017 v Banskej Bystrici

Krajská prehliadka SOČ 2016/2017 v Košickom – výsledková listina 7.4.2017

SOČ v Košickom kraji 2016/2017 – pozvánka na krajské kolo 7.4.2017

SOČ v Košickom kraji 2016/2017 – zoznam súťažiacih v krajskom kole 7.4.2017

 

 

 


Školský rok 2015/2016


Krajské kolo SOČ v Košiciach 8.4.2016 – výsledková listina

Organizačno – technické zabezpečenie 38. roč. SOČ v šk. roku 2015/2016

 


Školský rok 2014/2015


Krajské kolo SOČ 1.4.2015 Košice – pozvánka pre súťažiacich