Školský rok 2019/2020


Aktuálne informácie k organizačnému zabezpečeniu:

– systém ostáva stále otvorený, tak ako bolo avizované v ostatnom emaile (aby ste vedeli nahrávať práce aspoň do času vynúteného uzavretia škôl. Samozrejme sa systém neuzavrie zo dňa na deň, včas Vás budeme informovať.

– podľa predbežného vyjadrenia celoštátnej komisie krajské kolá SOČ sa budú realizovať.
Avšak s najväčšou pravdepodobnosťou bez ústnej obhajoby, práce budú posudzované porotcami na základe kritérií pre písomnú časť elektronicky (len študovaním práce v systéme).
Stále žiaľ čakáme na konečné stanovisko zo ŠIOVu (mal by byť určený jednotný postup KK pre všetky kraje).

– ako to bude na úrovni celoslovenského kola = stále sa rozhoduje

– práce zo školského kola môžete posúvať priamo do krajského kola (keďže obvodné kolá sa nekonajú. Ak ste už práce medzitým  posunuli do obvodného kola, je to v poriadku – práce posunieme do KK my ako obyčajne.

– vzhľadom na situáciu postačuje, aby ste štatistiku zaslali emailom na adresu: petra.horvathova@rcm.sk
(ak ste už nahrali prácu do systému = prihláška je v systéme). Nie je potrebné doručenie podkladov osobne či poštou.

 

Obvodné kolo v Košiciach (20.3.) a Michalovciach (23.3.) sa RUŠÍ.

Momentálne rokujeme s celoštátnou komisiou o možných variantoch a čakáme na usmernenie, v zmysle ktorého budeme následne postupovať.

 

Termíny jednotlivých kôl 42. ročníka SOČ

SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2019/2020(tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2019/2020 (tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – súťažné odbory 2019/2020

 

 


Školský rok 2018/2019


SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2018/2019(tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2018/2019 (tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2018/2019

Organizačno – technické zabezpečenie 41. ročníka

41. ročník SOČ – pozvánka na poradu metodikov

 


Školský rok 2017/2018


SOČ – vyhodnotenie 40. ročníka 2017/2018 

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2017/2018

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2017/2018

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2017/2018 (tlačivo)

SOČ v Košickom kraji – štatistické údaje o zapojenosti do školských kôl 2017/2018 (tlačivo)

40. ročník SOČ – pozvánka na poradu metodikov

 

 


 

Školský rok 2016/2017


Celoštátna prehliadka SOČ Banská Bystrica – Apríl 2017

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2016/2017 (tlačivo)

->OBVODNÉ KOLO
->KRAJSKÉ KOLO  

 


Školský rok 2015/2016


SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2016/2017 (tlačivo)

 ->OBVODNÉ KOLO
->KRAJSKÉ KOLO  

Školský rok 2014/2015


Obvodné kolo SOČ v Košiciach 20.3.2015


Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – oznámenie o súťažných odboroch

Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – zoznam súťažiacich

Obvodné kolo SOČ 20.3.2015 – pozvánka pre súťažiacich


Obvodné kolo SOČ v Spišskej Novej Vsi 26.3.2015


Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – oznámenie o súťažných odboroch

Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – zoznam súťažiacich

Obvodné kolo SOČ 26.3.2015 – pozvánka pre súťažiacich