XXXIX. ročník STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

583
Spoločná fotografia účastníkov z Košického kraja na CK SOČ 2016/2017
Celoštátna prehliadka SOČ 2016/2017 Banská Bystrica – informácia o účasti súťažiacich z Košického kraja
Celoštátna prehliadka SOČ 2016/2017 Banská Bystrica – výsledková listina
!! Pokyny pre súťažiacich v CK SOČ 2016/2017 v Banskej Bystrici !!

Krajská prehliadka SOČ 2016/2017 v Košickom kraji – výsledková listina 7.4.2017

Krajská prehliadka SOČ 2016/2017 v Košickom kraji – fotogaléria 7.4.2017 

SOČ v Košickom kraji 2016/2017 – pozvánka do krajského kola 7.4.2017

SOČ v Košickom kraji 2016/2017 – zoznam sutaziacich v krajskom kole 7.4.2017

SOČ v Košickom kraji – organizačno-technické zabezpečenie 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – oznámenie o súťažných odboroch 2016/2017

SOČ v Košickom kraji – návrh do odborno-hodnotiacich komisií 2016/2017 (tlačivo)