AKTUÁLNE TERMÍNY:

jednodňové školenia k ľudským právam RÔZNI ≠ INÍ

25.11.2019 – Ľudské práva a šírenie nenávisti pozvánka

26.11.2019 – Rodová a sexuálna rôznorodosť v spoločnosti pozvánka

05.12.2019Ľudské práva a šírenie nenávisti pozvánka

06.12.2019 – Rodová a sexuálna rôznorodosť v spoločnosti pozvánka

 


Uskutočnené školenia


⇒ Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: „RÔZNI ≠ INÍ“

 6. -7.6.2019 –  pozvánka  (dvojdňové školenie)

14.6.2019 – pozvánka (jednodňové školenie)

školenia v rámci projektu „Selektuj informácie nie ľudí ! – Formovanie hodnotových postojov mladých ľudí„

⇒ Pobytové školenie v Kysaku

témy školenia: kritické myslenie, vzdelávanie k ľudským právam, peer vzdelávanie

12.11. – 14.11.2018  pozvánka  prihláška  súhlas dotknutej osoby

14.11. – 16.11.2018  pozvánka  prihláška  súhlas dotknutej osoby

 

⇒ Tréning Vzdelávanie k ľudským právam pre okres RV: „RÔZNI ≠ INÍ“

    26.10.2018 –  pozvánka  prihláška

⇒ Workshop na tému mediálna gramotnosť 22.10.2018 – pozvánka  prihláška

⇒ Tréning Vzdelávanie k ľudským právam pre okres KE a KS: „RÔZNI ≠ INÍ“

    12.10.-13.10.2018pozvánka  prihláška

Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: „RÔZNI ≠ INÍ“ – 30.11.-1.12.2017 – pozvánka 

Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: „RÔZNI ≠ INÍ“ – 30.11.-1.12.2017 – prihláška

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM marec, apríl 2017 – pozvánka

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM marec, apríl 2017 – prihláška

Workshop Vzdelávanie k ľudským právam 14.2.2017 – pozvánka

Workshop Vzdelávanie k ľudským právam 14.2.2017 – prihláška

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM december 2016 – pozvánka na školenie

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM december 2016 – prihláška na školenie

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM október, november 2016 – pozvánka na školenie

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM október, november 2016 – prihláška na školenie

Termíny školení:

25.10. – 26.10.2016

08.11. – 09.11.2016 – fotogaléria zo školenia 

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM apríl 2016 – pozvánka na školenie

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM apríl 2016 – prihláška na školenie

Termíny školení:

20.04. – 21.04.2016 – fotogaléria zo školenia

27.04. – 28.04.2016 – fotogaléria zo školenia

10.05. – 11.05.2016 -fotogaléria zo školenia

 


NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – pozvánka na školenie

NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – priháška na školenie

Termíny školení:

19.10. – 21.10.2015
21.10. – 23.10.2015
03.11. – 05.11.2015


ORIENTUJ SA V ĽUDSKÝCH PRÁVACH

Termíny školení:

10.2. – 11.2.2015

17.2. – 18.2.2015

10.3. – 11.3.2015