Školský rok 2017/2018


Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (CVČ – RCM) v školskom roku 2017/2018 pokračuje v sérii školení a ďalších aktivít pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam.

Školenie ĽP – pozvánka pre žiakov/žiačky 13. – 14.3.2018

Školenie ĽP – prihláška pre žiakov/žiačky 13. – 14.3.2018

 

Zrealizované školenia:

Tréning Vzdelávanie k ľudským právam: „RÔZNI ≠ INÍ“ – 30.11.-1.12.2017 – pozvánka 

 

 

 

 


Školský rok 2016/2017


VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM marec, apríl 2017 – pozvánka

VZDELÁVANIE K ĽUDSKÝM PRÁVAM marec, apríl 2017 – prihláška

 

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže (CVČ – RCM) v školskom roku 2015/2016 pokračuje v sérii školení a ďalších aktivít pre stredoškolákov zameraných na výchovu k ľudským právam.

V rámci výzvy MZVaEZ SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2015 „Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2015“ získalo CVČ – RCM dotáciu na projekt:

„Nás všetkých sa to týka“ Vzdelávanie mládeže k ľudským právam

NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – pozvánka na školenie

NÁS VŠETKÝCH SA TO TÝKA – pozvánka na školenie