Centrum je od roku  2007 akreditovanou vysielajúcou organizáciou Európskej dobrovoľníckej služby, podporovanej z grantového programu Erasmus+.

Máme možnosť vysielať mladých ľudí na dobrovoľnícke pobyty v rámci celej Európy. Mladí ľudia touto cestou mnohokrát spoznávajú aj vlastnú krajinu.

Od roku 2018 je v platnosti vysielanie dobrovoľníkov do Európy cez program European solidarity CorpsEurópsky zbor solidarity, ktorý pre programové krajiny nahradil Erasmus + Európsku dobrovoľnícku službu.


 

Paths of memory – Grécko, september 2019 

Say YES to EVS – mesiac strávený na Európskej dobrovoľníckej službe v Slovinsku očami Márie Merry Frankovej

EVS v Taliansku fotogaléria