Category Archives: Stredoškolská odborná činnosť

KK Stredoškolskej odbornej činnosti, 31.3.2021 – výsledková listina

soc

Krajské kolo súťažnej prehliadky sa aj toho roku uskutočnilo vzhľadom na epidemiologickú situáciu dištančnou formou, 31.3.2021 v podobe online konferencie. Členovia odborných hodnotiacich komisií ocenili v tomto neľahkom období prístup mladých riešiteľov pri realizovaní svojich zaujímavých prác. Všetkým zúčastneným žiakom aj členom jednotlivých komisií ďakujeme a víťazom, ktorí sa prebojovali do celoštátneho kola, držíme palce KK SOČ – výsledková listina:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17    

» Read more

KK Stredoškolskej odbornej činnosti – zoznamy súťažiacich

Po uzavretí e-systému a následnej kontrole všetkých podkladov zverejňujeme zoznamy súťažiacich v krajskom kole SOČ. Krajské kolo SOČ sa uskutoční 31.3.2021, on-line. Informácie o priebehu súťaže (vrátane aplikácie a času) dostanú súťažiaci od predsedov jednotlivých odborov do 24.3.2021 na e-mailové adresy, ktoré uviedli do prihlášky. zoznamy podľa odborov:  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 KK SOČ, 31.3.2021 – pozvánka pre žiaka

» Read more

Stredoškolská odborná činnosť – usmernenie k 43. ročníku

Vzhľadom na pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu a obmedzeniam sa 43. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti uskutoční dištančne, resp. kombinovane. organizačné pokyny SOČ pre Košický kraj pokyny ku krajskému kolu SOČ termínovník  súťažné odbory organizačno-technické pokyny ŠIOV návrh členov do komisií – tlačivo štatistika školského kola – tlačivo súhlas dotknutej osoby – žiak

» Read more
1 2 3 6