OBNOVENIE PREVÁDZKY CENTRA VOĽNÉHO ČASU – informácia

doležité

Na základe odporúčania RÚVZ KE a v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR sa upravuje výchovno – vzdelávacia činnosť ako aj prevádzka v CVČ s platnosťou od 10. mája 2021.

obnovenie prevádzky