Dlhodobé športové súťaže KSK

Od školského roku 2008/2009 je centrum poverené realizáciou dlhodobých športových súťaží KSK.  Realizáciou týchto súťaží má KSK zámer vytvoriť a podporiť záujem mladých ľudí o športové aktivity a zároveň vytvoriť podmienky pre zapojenosť čo najväčšieho počtu mladých ľudí.