Klub fyzikov – konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády kat. A,C

mathematics-757566_1280

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu a ÚFV Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pripravili Klub fyzikov - konzultácie pre riešiteľov Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2020/2021.

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. A (termíny)

Fyzikálna olympiáda – konzultácie pre kat. C (termíny)